לחץ לתרומה

התרומה עוברת דרך כולל שבטי ישורון

פרויקט “לוחמים” – חברותא: הנצחה דרך לימוד נושא מרכזי וספציפי בדיני המשפט העברי, שבעיקרו מבוסס על בין אדם לחברו ”ואהבת לרעך כמוך”. (חושן משפט)
מטרת הפרויקט:
הנצחת זכרם של שני לוחמים צעירים, מתן דמארי ז”ל ונחמן מאיר חיים וקנין ז”ל, באמצעות הדפסת ספר הלכה בשם “טעמי המשפט” של הרב אברהם חנו, שהיה המורה והמחנך של שניהם. הספרים מודפסים בתרומה ויופצו לבתי כנסת ובתי מדרש ברחבי הארץ.
הרקע:
מתן דמארי ונחמן מאיר חיים וקנין הי”ד, היו שני צעירים מלאי חיים ומלאי תקווה שנתנו את חייהם למען הגנת העם המדינה במלחמת ”חרבות ברזל”, סמל ודוגמא לבחורי ישראל.
מותם הטרגי הותיר חלל עמוק אצל משפחתם וחבריהם.
הרב המחנך והוריהם, מתוך רצון להנציח את זכרם בצורה משמעותית, החליטו להדפיס את הספר החשוב  “טעמי המשפט” של הרב אברהם חנו.
הספר “טעמי המשפט”:
“טעמי המשפט” הוא ספר הלכה שאין כדוגמתו באוצר הספרים העכשווי, חשוב ומוערך, עוסק בדיני חושן משפט האקטואליים לחיי היום יום של כל יהודי. כמו כן יחודיותו בסגנונו הברור והנגיש, ונחשב לאחד מספרי ההלכה החשובים ביותר שנכתבו בעברית. (בע”ה תהיה הוצאה בעוד שפות) ערוך בצורה של מצגת בשילוב תמונות מרהיבות בצורה השווה לכל נפש.
חשיבות הפרויקט:
הנצחה: בסוף כל ספר מסופר סיפורם של מתן ונחמן מאיר הי”ד והמוסר שהשאירו אחריהם לעם כולו, הדפסת הספר והפצתו לבתי כנסת ובתי מדרש היא דרך משמעותית להנציח את זכרם של מתן דמארי ונחמן מאיר חיים וקנין הי”ד. הספר מהווה תזכורת תמידית לחייהם, למותם ולערכים שלמענם לחמו.
לימוד תורה: חלוקת הספרים תורמת להרחבת המודעות והידע בנושאים חשובים אלו, הפצת לימוד התורה בישראל. “טעמי המשפט” הוא ספר חשוב ומועיל שמועיל לרבים. (לדוגמא, חלק קטן מהנושאים – זכויות יוצרים, גזל, דיני אונאה, נזקי שכנים, רעש, צער בעלי חיים, שליחויות, שומרים ועוד נושאים רבים)
חיזוק הקשר בין הקהילה: השאיפה היא שבכל בית כנסת ובית מדרש יחולקו לפחות 2 ספרים שילמדו בחברותא בכל עיר ועיר בע”ה, וכן לרבנים ומוסרי שיעורים למסירת שיעורים בנושאים חשובים אלו, הפרויקט מחזק את הקשר בין הקהילה למשפחות השכולות ומשקף את האיכפתיות של עם ישראל מהנצחת זכרם של יקירנו.
מילים אחרונות: 
אנו קוראים לכם לקחת חלק בפרויקט חשוב זה ולהצטרף להנצחת זכרם של מתן דמארי ונחמן מאיר חיים וקנין הי”ד.
ניתן  להתנדב בהפצת הספרים בבתי כנסת ובתי מדרש, או פשוט ללמוד את הספר ולהעביר את תורתו הלאה.
יחד נוכל להגביר תורה וטהרה בעולם בנושא שנחשב היום כ-“מת מצווה” ובנוסף להנציח את זכרם של שני גיבורים קדושי ישראל ולעשות מעשה למען ריבוי לימוד התורה בישראל.
תבורכו מפי עליון על תמיכתכם!

מלאו פרטי המקום